School vs. Memory

Škola vs. paměť?

Konflikt, identita, soužití (střední Evropa)
Praha, 10. – 11. října 2014

Historické dílny

Historické dílny jsou místem pro setkání studentů historie, dějepisu a příbuzných oborů, praktikujících učitelů a dalších odborníků. Dílny si kladou za cíl vytvořit živnou půdu pro zapojení aktuálních historických témat do školní výuky. Dílny připravují studenti a absolventi historie na FF UK, témata vycházejí z oblastí jejich odborného zájmu. Rádi bychom do dílen pozvali pedagogy i všechny ostatní zájemce ke společnému dialogu nad konkrétními otázkami vyučování o minulosti.

Historické dílny přímo navazují na konferenci Škola vs. paměť. Konflikt, identita, soužití, střední Evropa, která proběhla na podzim 2014 v Praze. Jednu ze základních idejí konference představovalo propojení teoretických rámců (didaktika, paměťová studia) s praktickou školní výukou - toto východisko je vlastní i historickým dílnám. Historické dílny původně tvořily doprovodný program konference, tento formát setkávání bychom však rádi udrželi i nadále.

Historické dílny vznikají ve spolupráci mezi Ústavem českých dějin FF UK a Ústavem pro studium totalitních režimů. Jejich garantem je Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.

Aktuální historická dílna

Další historické dílny připravujeme na podzim tohoto roku, pokud chcete být včas informováni o termínech jednotlivých dílen, zanechte, prosím, na následujícím odkazu svoji emailovou adresu.

Chci se nechat informovat o nových dílnách


Archiv historických dílen

Stopy paměti ve městě 21. 5. 2015, centrum Prahy

Další workshop z cyklu historických dílen proběhl přímo v pražských ulicích. Studenti oboru historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si připravili výklad k místům v centru města, ukazovali proměny jejich identit a významy s nimi spojené. Dramaturgie se tentokrát zaměřila především na využití moderních technologií v žánru historické procházky. Trasa vycházky i s doprovodnými materiály byla k dispozici v elektronické formě pro tablety a chytré telefony. Kromě originálního obsahu jsme se zaměřili i na využití existujících projektů nabízejících alternativní čtení pražské minulosti – Praha sdílená a rozdělená, Paměť národa nebo Vetřelci a volavky. Tyto projekty konstruují a zvýznamňují paměťové vrstvy, které lze pak na jednotlivých místech díky internetu v reálném čase “odkrývat” a listovat jimi.


Práce s korpusem - workshop pro historiky 14. 5. 2015, FF UK

Naše pozornost se během této historické dílny přesunula na dialog mezi historiky a lingvisty. Workshop, který společně vedli Tereza Mašková (ÚSTR), Václav Smyčka (Ústav českých dějin FF) a Václav Cvrček (Ústav Českého národního korpusu), se zaměřil na možnosti využití aplikací pro práci s korpusovými slovníky. Václav Cvrček v dialogu s Václavem Smyčkou diskutovali a demonstrovali postupy, které mohou vést ke zodpovězení nejen lingvistických, ale i historických výzkumných otázek, základní operace si vyzkoušeli i účastníci. Tereza Mašková pak představila konkrétní projekt zabývající se výzkumem jazyka StB.


Dokumentární film ve výuce 10.4., FF UK

Dne 10.4.2015 se na půdě FFUK uskutečnil druhý dokumentární workshop, kterého se účastnilo zhruba 14 účastníků a vedli ho doktorandi oboru historie na FFUK Kristina Andělová a Michal Sklenář. Po úvodním brainstormingu, kde jsme společně relativizovali samotný pojem “dokumentární film”, začal obecnější úvod, při kterém jsme pracovali s krátkými filmovými úryvky, na kterých jsme demonstrovali kritickou práci s médiálním pramenem. V druhé části jsme se zaměřili přímo na tématiku dokumentu a nabídli jsme účastníkům mediální témata, skrze něž je možné přistupovat k výuce (dějepisu) ve škole. Po každém “úkolu” následovala kritická reflexe, která většinou rozproudila zajímavou diskuzi, kdy jsme společně odhalovali pozitiva i slabiny daných přístupů a vymýšleli jsme, jak připravené aktivity vylepšit. Workshop ukázal, jak plodná a v podstatě i nutná je diskuze, při které jsou konfrontováni zástupci jak “teoretické”, tak i “praktické” roviny školní výuky, a nabídl všem stranám nové podněty.


Fotografie ve výuce dějepisu 19.3., FF UK Praha

Dne 19. března 2015 se uskutečnila historická dílna již podruhé s tématem „Fotografie ve výuce dějepisu“. Během ní jsme si vyzkoušeli, do jakých kontextů je možné historické fotografie zasazovat a jak s nimi pracovat ve školní výuce. Velmi si ceníme především plodného dialogu mezi studenty a učiteli, který během workshopu vznikl a na který rádi navážeme.


Dokumentární film 17.10., FF UK Praha

Dne 17.října proběhl dokumentární workshop, jež se zaměřil na kritickou práci s audiovizuálním pramenem. Během setkání jsme ukázali dokument jako médium, k němuž je třeba přistupovat stejně kriticky jako k tištěným pramenům. Při interaktivní práci s krátkými ukázkami si účastníci workshopu vyzkoušeli, jak toto "kritické čtení" dokumentu vypadá a společně jsme se zamysleli nad možnou aplikací ve školní výuce. V neposlední řadě jsme se na příkladech konfrontace různých žánrů a typů filmů pokusili ukázat dokumentární tvorbu jako pole možných konfliktních míst paměti.


Stopy paměti 4.10. Ústí nad Labem

V rámci této dílny jsme se vydali na specifickou procházku Ústím nad Labem. Za pomoci odborníků jsme odkrývali různé vrstvy Ústí a hledali v současném městě stopy paměti. Lze podobný přístup k odkrývání prostoru využít i ve školním vyučování?

Dílny se kromě studentů a učitelů zúčastnili odborníci z organizací, kteří představili svůj způsob “čtení” města, Collegium Bohemicum zastupovali Jan Šícha a Lucie Zichová, Antikomplex Terezie Vávrová, FreshEYE Andrea Průchová, usti-aussig.net Matěj Páral a Charitu Dobětice Ivana Páralová.


Wikipedie 3.10., FF UK Praha

Zatímco pro dnešní studenty představuje Wikipedie oblíbenou pomůcku při učení, pro jejich učitele je naopak úhlavním nepřítelem. V rámci naší dílny jsme se pokusili jít proti oběma proudům a subverzivně využít Wikipedii jako pedagogický nástroj právě k poznání způsobů, jakými je vespolečnosti vyjednáván konsensus o našich dějinách, tedy toho, jakým způsobem toto médium určuje povahu svého obsahu.


Fotografie v didaktice dějepisu 25.9., FF UK Praha

Setkání nad fotografií ve výuce dějepisu mělo atmosféru skutečné dílny. Účastníci spolu s lektory upravovali připravené fotografie nejen psaním, ale také stříháním a nalepováním. Ze všech výtvorů pak vznikla “školní” nástěnka plná inspirací ke kreativní práci s fotografiemi ve výuce.