School vs. Memory

Škola vs. paměť?

Konflikt, identita, soužití (střední Evropa)
Praha, 10. – 11. října 2014

Programový výbor

Předseda programového výboru

Chairman of the Program Committee – Prof. Dr. Manfred Weinberg
Prof. Dr. Manfred Weinberg
Vystudoval německou filologii, biologii, filozofii a pedagogiku na Univerzitě v Bonnu. Zde ukončil doktorát v roce 1992, habilitoval se následně v roce 2001 na Univerzitě Kostnice. Je profesorem moderní německé literatury a rovněž zástupcem ředitele Ústavu germánských studií na Karlově univerzitě v Praze.
http://german.ff.cuni.cz/en/personal/weinberg

Další členové programového výboru

Robert J. Parkes
Robert ParkesDr. Robert Parkes vyučuje na Univerzitě v Newcastlu. Mezi jeho další aktivity patří časopis HERMES (věnuje se především didaktice dějepisu) a je také zakládajícím členem časopisu Historical Encounters: A Journal of Historical Consciousness, Historical Culture & History Education (Historická setkávání: žurnál historického povědomí, kultury a vzdělávání). Jeho vědecké aktivity jsou orientovány na oblast pedagogiky (zaměřuje se na vzdělávání historie a sociálních věd) a čerpá především z historických a filozofických metodologických tradic jak anglofonního, tak kontinentálního původu.
http://www.newcastle.edu.au/staff/research-profile/Robert_Parkes/
http://robertjohnparkes.com

Sirkka Ahonen
Sirkka AhonenSirkka Ahonen je emeritní profesorkou historie a vzdělávání v sociálních vědách na Univerzitě v Helsinkách, vyučovala historii také ve Velké Británii a Bosně a Hercegovině. Publikovala knihy na téma postkomunistické historie ve východní a střední Evropě, formování historické identity mezi dospívajícími a na téma politických snah o rovnocenné možnosti vzdělávání v severských zemích. Její nejnovější monografií je Coming to Terms with a Dark Past —How Post-Conflict Societies Deal with History.

Peter Seixas
Peter SeixasDr. Peter Seixas vyučuje na Univerzitě v Britské Kolumbii (Pedagogická fakulta) a zároveň je zakládajícím členem a ředitelem Centra pro výzkum historického vědomí (Centre for the Study of Historical Consciousness). Výzkum Dr. Seixase je zaměřen na historické vědomí mladých lidí, vztah mezi jednotlivými interdisciplinárními přístupy k vnímání minulosti a na vzdělávání a profesní růst učitelů dějepisu.
http://edcp.educ.ubc.ca/faculty-staff/peter-seixas/

Patrick Hutton
Patrick HuttonProf. Patrick Hutton je emeritním profesorem na Vermontské univerzitě. Zaměřuje se na moderní dějiny evropské vzdělanosti (např. francouzská revoluční tradice, politika mas v moderní Francii, moderní přístupy k umění paměti). Jeho současný výzkumný projekt se věnuje fenoménu paměti v soudobé historiografii.
http://www.uvm.edu/~history/?Page=faculty/hutton1.php&SM=employeesubmenu.html

Bernhard Giesen
Bernhard GiesenProf. Dr. Bernhard Giesen je emeritním profesorem na Univerzitě v Kostnici (Německo). Zaměřuje se na makrosociologii a kulturní sociologii. Mezi jeho posledními pracemi lze jmenovat Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual (2006) nebo Cultural Trauma and Collective Identity (2004).
http://www.uni-konstanz.de/transatlantik/uns.htm#giesen

Felicitas Macgilchrist
Felicitas MacgilchristDr. Felicitas Macgilchrist je výzkumnou pracovnicí Georg Ecker Institutu v oblasti mezinárodního výzkumu učebních materiálů a současně pracuje v oddělení „Učební materiály jako média“ v německém Branschweigu. Vede projekt „Praxe paměti“, který zkoumá, jak je přijímaná a využívaná kulturní paměť v současné výuce dějin. Jejím dalším výzkumným zaměřením je tvorba učebních materiálů, správa vzdělávání, etnografie a poststrukturalistická teorie diskursu.
http://www.gei.de/en/fellows-and-staff/dr-macgilchrist.html

Irena Carpentier Reifová
Irena Carpentier ReifováPhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D. působí na katedře mediálních studií a v Centru pro mediální studia (CEMES). Ve výuce se zaměřuje na kritické teorie médií, kulturální studia, teorie populární kultury, koncepce mediálních publik a problematiku reprezentace a konstrukce reality v médiích.
Věnuje se výzkumu televizních formátů populární kultury, specializuje se na československé a české televizní seriály z let 1959-1989 i na novodobou seriálovou produkci českých televizních stanic po r. 1990.
http://iksz.fsv.cuni.cz/IKSZ-57.html

Vojtěch Ripka
Vojtěch RipkaVojtěch Ripka, Ph.D., je vedoucím Skupiny vzdělávání na Ústavu pro studium totalitních režimů. Vystudoval politické vědy a srovnávací sociální politika na Masarykově univerzitě v Brně a na Oxfordské univerzitě. Jeho výzkumným zaměřením je srovnávací sociální politika v socialistických a postsocialistických společnostech, politika mládeže a metodologie sociálních věd. Je tajemníkem Programového výboru a současně také jeho členem.

Kamil Činátl
Vojtěch RipkaMgr. Kamil Činátl, Ph.D., je vědeckým pracovníkem Ústavu pro studium totalitních režimů. Jeho odborným zaměřením je didaktika moderních dějin a ideologická literatura a film. Současně také působí na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Jan Randák
Kamil ČinátlPhDr. Jan Randák, Ph.D., je odborným asistentem na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho výzkum je zaměřen na české dějiny novověku 19. a 20. století s důrazem na období formování novodobého českého národa v první polovině 19. století, na období let 1848 –1849 v českých zemích, období stalinismu a na historické a národní mýty české společnosti v průběhu 19. a 20. století.
http://ucd.ff.cuni.cz/UCDFF-80.html

Miroslav Michela
Jan RandákMgr. Miroslav Michela, Ph.D., je odborným asistentem na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a samostatným vědeckým pracovníkem Historického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě. Je spoluzakladatelem internetového časopisu a portálu Forum Historiae. Ve svém výzkumu se zaměřuje na středoevropské moderní dějiny, především ve 20. století. Věnuje se problematice nacionalismu a paměťovým studiím na Slovensku a v Maďarsku.