School vs. Memory

Škola vs. paměť?

Konflikt, identita, soužití (střední Evropa)
Praha, 10. – 11. října 2014

Hlavní řečníci

Aleida Assmann
Aleida AssmannProf. Dr. Dr. h.c. Aleida Assmann vyučuje na Univerzitě v Kostnici (Katedra anglistiky a amerikanistiky). Ve svém výzkumu se zaměřuje na historii čtení a historii psaní, představy lidstva - historickou antropologii dějiny německé paměti po 2. světové válce, na generace v literatuře, sociologický a kulturní výzkum paměti a na teorii paměti.
http://www.uni-konstanz.de/transatlantik/uns.htm#assmann

Felicitas Macgilchrist
Felicitas MacgilchristDr. Felicitas Macgilchrist je výzkumnou pracovnicí Georg Ecker Institutu v oblasti mezinárodního výzkumu učebních materiálů a současně pracuje v oddělení „Učební materiály jako média“ v německém Branschweigu. Vede projekt „Praxe paměti“, který zkoumá, jak je přijímaná a využívaná kulturní paměť v současné výuce dějin. Jejím dalším výzkumným zaměřením je tvorba učebních materiálů, správa vzdělávání, etnografie a poststrukturalistická teorie diskursu.
http://www.gei.de/en/fellows-and-staff/dr-macgilchrist.html

Sirkka Ahonen
Sirkka AhonenSirkka Ahonen je emeritní profesorkou historie a vzdělávání v sociálních vědách na Univerzitě v Helsinkách, vyučovala historii také ve Velké Británii a Bosně a Hercegovině. Publikovala knihy na téma postkomunistické historie ve východní a střední Evropě, formování historické identity mezi dospívajícími a na téma politických snah o rovnocenné možnosti vzdělávání v severských zemích. Její nejnovější monografií je Coming to Terms with a Dark Past —How Post-Conflict Societies Deal with History.

Peter Seixas
Peter SeixasDr. Peter Seixas vyučuje na Univerzitě v Britské Kolumbii (Pedagogická fakulta) a zároveň je zakládajícím členem a ředitelem Centra pro výzkum historického vědomí (Centre for the Study of Historical Consciousness). Výzkum Dr. Seixase je zaměřen na historické vědomí mladých lidí, vztah mezi jednotlivými interdisciplinárními přístupy k vnímání minulosti a na vzdělávání a profesní růst učitelů dějepisu.
http://edcp.educ.ubc.ca/faculty-staff/peter-seixas/