School vs. Memory

Škola vs. paměť?

Konflikt, identita, soužití (střední Evropa)
Praha, 10. – 11. října 2014

Program konference

Drobné změny v programu vyhrazeny.

Příspěvky budou přednášeny v angličtině a češtině, oboustranné simultánní tlumočení bude zajištěno.


Pátek 10.10.2014


8:30 - 9:30
Registrace

9:30 - 10:00
Úvodní slova organizátorů

PANEL 1
10:00 - 11:45
Teorie
Moderátor
Manfred Weinberg
Hlavní řečník
Aleida Assmann
Transnacionální paměť a konstrukce minulosti skrze masová media
Přednášející
 • Jelka Piškurić (Study Centre for National Reconciliation, Slovinsko)
  Pluralita paměti: slovinský případ
 • Amy Mackinnon (University of Glasgow, Velká Británie)
  Děti revoluce: Mezigenerační historické vědomí komunistické minulosti v České republice
 • Jakub Mlynář (Univerzita Karlova, Česká republika)
  Kde je ʺkolektivní paměťʺ?
Diskuse

11:45 - 12:00
Coffeebreak

PANEL 2
12:00 - 14:00
ŠKOLA- Teorie a výzkum
Moderátor
Peter Seixas
Hlavní řečník
Felicitas Macgilchrist
Paměťový provoz: Ustanovování kurikula a potýkání se s ním v současné výuce
Přednášející
 • Raffaele Mantegazza (Università Milano-Bicocca, Itálie)
  Vůně paměti. Smyslovou výchovou vstříc ke vzpomínání (a zapomínání)
 • Gitanjali Pyndiah (Goldsmiths University of London, Velká Británie)
  Kulturní memoriografie: umění a paměť
 • Maria Georgiou (Institute of Education, University of London, Velká Británie)
  Paměť a dějiny: parazitický nebo symbiotický vztah?
 • Jocelyn Létourneau (Université Laval, Kanada)
  Začněte s pamětí, abyste to překonali. Pragmatický přístup k výuce dějepisu
 • Marcel Tomášek (Univerzita Karlova, Česká republika)
  Výukové metody a strategie učitelů při vyrovnávání se s předepsanými dějepisnými osnovami v předlistopadovém režimu a polistopadový proces individuálního smíření se s osobní zodpovědností za trvání totalitního režimu
Diskuse

14:00 - 15:00
Oběd

PANEL 3
15:00 - 17:00
ŠKOLA II - Rozděleni ve třídách?
Moderátor
Miroslav Michela
Hlavní řečník
Sirkka Ahonen
Lákadlo Velkých narativů
Přednášející
 • Oksana Myshlovska (Graduate Institute of International and Development Studies, Švýcarsko)
  Výuka historie ve školách na Ukrajině mezi sovětským dědictvím a nacionalistickými narativy. Výzvy ve výuce historie na příkladu Organizace ukrajinských nacionalistů
 • Uku Lember (Central European University, Maďarsko)
  Zakořeněná a rozptýlená sounáležitost Vzpomínky na ruské a estonské školy v sovětském Estonsku (šedesátá a sedmdesátá léta). Na základě záznamů orální historie s dětmi ze smíšených rodin.
 • Stephane Levesque (University of Ottawa), Jean-Philippe Croteau (Sichuan University), Kanada
  Francouzští Kanaďané, národní identita a historické vědomí: co se můžeme naučit od frankofonních obyvatel Ontaria
Diskuse

17:00 - 17:30
Přestávka na kávu, otevření posterové sekce

PANEL 4
17:30 - 19:00
ŠKOLA III - Zkušenosti
Moderátor
Vojtěch Ripka
Přednášející
 • Linda Farr Darling (University of British Columbia, Kanada)
  Vzpomínání a hlasy dětí ve venkovské kanadské komunitě
 • Avi Mizrahi (Foundation for Holocaust Education Projects); Katherine Gorsuch (Foundation for Holocaust Education Projects); Christian Brandjes (Daemen College); Andrew Kier Wise (Daemen College), USA
  Vyprávění přeživších holocaustu ve školách: hra „Who Returned My Soul“ (Kdo mi vrátil moji duši) jako most mezi školou a pamětí
 • Nina Zupan Sorli (Study Centre for National Reconciliation / Kranj School Centre for Technical Sciences, Slovinsko)
  Jak učit dějepis jinak: „Dědečku, vyprávěj.“
Diskuse a zakončení prvního dne konference


Sobota 11.10.2014


PANEL 5
9:30 - 11:45
KONFLIKT I - Vzdělávání
Moderátor
Jan Randák
Hlavní řečník
Peter Seixas
Historie se potkává se životem: historické vědomí ve školním dějepise
Přednášející
 • Katrin Kello (University of Tartu, Estonsko)
  Sporná minulost v rozdělených společnostech: autonomie učitele a vnímání souvislostí
 • Oleksandr Svyetlov ("Memorial" / Public Institute of Historical Memory / Museum of Soviet Occupation, Ukrajina)
  Vzdělání a konfliktní diskurzy
 • Anida Sokol (Sapienza University of Rome, Itálie)
  Válečné památníky a vzdělávací praxe v Bosně a Hercegovině
 • Catherine Déry (Université de Montréal, Kanada)
  Souvislost mezi historickou pamětí a dějepisem ve školách vyplývající z debat o zavádění nového dějepisného kurikula v Quebecu (2006-2014)
Diskuse

11:45 - 12:15
Poster Coffee Break

PANEL 6
12:15 - 14:00
KONFLIKT II - Aspekty konfliktních střetů paměti
Moderátor
Felicitas Macgilchrist
Přednášející
 • Michael Shafir (Babes-Bolyai University, Rumunsko)
  Vysvětlení „konkurenčního mučednictví“. Střet pamětí v postkomunistické střední Evropě
 • Lisa Jenny Krieg (Utrecht University, Nizozemsko)
  „Když zmíníte holocaust, ozve se ééé!” – Moc a nebezpečí holocaustu v současném Německu
 • Katka Volná (Univerzita Karlova, Česká republika)
  „Paměť je zdrojem a směrníkem úsilí o nápravu.“ Ambice a limity tří pokusů o výklad poválečných dějin v rámci jedné pražské fakulty
 • Martin Tharp (Univerzita Karlova, Česká republika)
  Opoziční paměť, opoziční kultura, opoziční historie: Paměť komunismu a zkušenost dělnické třídy
 • Cristina Petrescu (University of Bucharest, Rumunsko)
  Vzpomínání na rumunský komunismus na internetu: vzpomínky školních dnů jako narativy diktátorské minulosti
Diskuse

14:00 - 15:00
Oběd

PANEL 7
15:00 - 17:00
MÉDIA
Moderátor
Irena Reifová
Přednášející
 • Barbora Spalová (Univerzita Karlova, Česká republika)
  Sudetoněmecká otázka na scéně – divadelní projekty jako alternativní paměť
 • Jaroslav Pinkas (Ústav pro studium totalitních režimů / Univerzita Karlova, Česká republika)
  Rodina jako konstanta české popkultury. Proměny reprezentace rodiny v období tzv. normalizace v českých filmech od sedmdesátých let 20. století do současnosti
 • Klára Soukupová (Univerzita Karlova, Česká republika)
  Autobiografie jako (re)konstrukce paměti
 • Mykola Makhortykh (University of Amsterdam, Nizozemsko)
  Vzpomínky na válku a online encyklopedie: Rámování 30. června 1941 na Wikipedii
 • Xiaoping Sun (Saint Mary's University, Kanada)
  „Běžte, prosím, do historického muzea!“: Vzpomínání na maoistické zúrodnění půdy v severovýchodní Číně
 • Agnieszka Kajczyk (The Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute, Polsko)
  Kde je pravda? Vzpomínka na holocaust ve filmu a literatuře vs. osobní vzpomínka v Polsku po válce a nyní
Diskuse

17:00 - 17:30
Závěr konference