School vs. Memory

Škola vs. paměť?

Konflikt, identita, soužití (střední Evropa)
Praha, 10. – 11. října 2014

Doprovodný program

Kultura

Divadelní představení

V rámci festivalu Paralelní životy jsme od Národního divadla získali možnost výrazné slevy na vybraná představení. Když se na pokladně ND (na piazzetě) přihlásíte s heslem „Škola vs. paměť“, předají Vám voucher, na nějž budete moci tato představení navštívit za symbolické vstupné 100,- Kč. Prosíme, abyste vzali na vědomí, že pro uplatnění této slevy je nutno dostavit se na pokladnu osobně, nelze rezervovat online ani telefonicky.

Tato nabídka platí na následující představení:

 • Neděle 5. 10.
  • 17:00 Nitro vnitra - SKRAT Bratislava, zkušebna Provozní budovy ND (piazzeta)
  • 20:00 Můj spis a já - Staatsschauspiele Dresden
 • Pondělí 6. 10.
  • 10:00 Snídaně na Goethe institutu - diskuse s diváky, tvůrci a odbornou veřejností o představení / volný vstup, otevřené veřejnosti
 • Úterý 7.10
  • 20:00 (Ná)sleduj mě, Teatr nowy, Krakow, Polsko, Divadlo Alfred ve dvoře

Veškeré informace o časech, programech a místech konání naleznete na webu Národního divadla
Dovolujeme si upozornit, že registrace na tato představení jsou výhradně v režii Národního divadla. ND si vyhrazuje možnost limitovat počet vydaných slevových voucherů.

Čtení a diskuse s autory tematizujícími vzpomínání

Krásný ztráty (velký salón) , Náprstkova 10, Praha 1
neděle 5.10. 2014, od 17:00

Zveme Vás na čtení a diskuzi Radky Denemarkové, Jiřího Hájíčka a Kateřiny Tučkové, tedy spisovatelů kteří se v současné době věnují románům tématizujícím vzpomínání a roli nedávné minulosti v naší společnosti. Akce má v úmyslu seznámit posluchače a čtenáře s tímto progresivním žánrem soudobého románu. Vycházíme z toho, že literární reprezentace umožňuje v kontextu studia kolektivního vzpomínání elegantně řešit některé problémy, které reflexe historiků nedovoluje. Díky schopnosti inscenovat svědectví v nepřekonatelné mnohosti hlasů, jejich ambivalentní dialogičnosti a specifické narativní časovosti se autorům paměťových románů daří překonávat některé bariéry, na něž naráží soudobá teoretická konceptualizace komunikativní a kulturní paměti ve společnosti. Cílem tohoto čtení a následné diskuze je tato specifika literárních forem vzpomínání („paměť literatury“)a inscenování vzpomínkových diskurzů skrze literaturu („paměť v literatuře“) odhalit a společně s čtenáři prověřit nosnost takového způsobu poznání historické reprezentace.

Kontakt a bližší informace
Na tento doprovodný program není třeba registrace. Kontakt v případě dotazů: Václav Smyčka, vsmycka@volny.cz


Workshopy

Součástí doprovodného programu konference budou workshopy určené učitelům, ale i dalším zájemcům o problematiku. Na setkáních budou zaznívat podobné otázky, jaké si klade hlavní konferenční program, pokusíme se je však prohloubit nebo zodpovědět s ohledem na praktickou školní výuku, případně běžný pohyb v naší společnosti. Nepůjde o normativní vymezení linií školního vyučování, ale spíše o pokus navázat dialog mezi studenty, učiteli, didaktiky a veřejností. I proto jsme zvolili otevřený formát praktických workshopů, který umožňuje některé teze přímo na místě prozkoušet. Problematika probíraná na konferenci tak může díky workshopům získat nové obrysy. Základní otázky spojené s paměťovými studii a didaktikou prozkoumáme na konkrétních problémech a empirickém materiálu. Budeme rádi, pokud přijmete pozvání k setkání nad dějepisem, školním vyučováním, paměťovým provozem a dalšími společenskými aspekty. K jednotlivým workshopům se můžete přihlásit kliknutím na odkaz u jednotlivých anotací a vyplněním elektronického formuláře, který se po kliknutí zobrazí.

Fotografie v didaktice dějepisu

čtvrtek 25.9., FF UK Praha, 17:00 — 20:00

V posledních desetiletích se fotografie stala součástí každodenního života většiny z nás. Fotoalbum je neodmyslitelnou součástí rodinného vzpomínání. Současnou rodinu si bez něj snad ani nelze představit. Kromě fotografií nás a našich blízkých všichni důvěrně známe také fotografie, které jednoznačně vyvolávají obrazy z naší kulturní paměti: Osvětim, pohřeb Jana Palacha, hroutící se Dvojčata 11. září 2001 a další. Jedinečnost ikonických fotek v kontrastu s nesčetným množstvím rodinných fotografií napovídá, že jejich využití při výuce historie může být velmi rozmanité.

Jaké otázky můžeme fotografiím klást při výuce dějepisu? Jsou fotografie jen vhodnou ilustrací do učebnice, nebo se mohou stát i předmětem přemýšlení a tvůrčí práce studentů? Souvisí s tím nějak fenomén fotomontáže? Zveme vás k dialogu o využití fotografie ve školním prostředí. Seminář je určen pro všechny zájemce o didaktiku dějepisu z řad studentů filozofických a pedagogických fakult a učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů bez ohledu na to, zda s fotografiemi již ve výuce pracují či ne. V rámci semináře bude možnost diskutovat nad významy fotografie, předat a sdílet zkušenosti z praxe či pracovat s konkrétním materiálem.

Kontakt a bližší informace
Václav Sixta, vaclav.sixta@volny.cz


Wikipedie

pátek 3.10., FF UK Praha, 13:00 — 16:00

Wikipedie jako zdroj informací bývá ve výuce na středních školách buď ignorována, nebo rovnou odmítána. V rozporu s tím však toto médium stále patří k nejčastějším zdrojům informací středoškoláků a často i samotných učitelů. Cílem tohoto workshopu je proto nalézt východisko z této patové situace a nabídnout učitelům možnost, jak Wikipedii začlenit do výuky, a současně při tom upozornit na souvislost mezi médii a podobou zobrazované minulosti. Wikipedie představuje problém i šanci zároveň. Workshop se pokusí vytěžit z negativních stránek užívání Wikipedie jako zdroje znalostí o minulosti nové kompetence pro práci s médii.

Na začátku si položíme otázku po mediálních specifikách zobrazování dějin ve Wikipedii. Bude nás zajímat: „Co je vůbec specifické v užívání Wikipedie ve srovnání s jinými médii reprezentujícími dějiny?“ Následně se zaměříme na to, jak struktura média ovlivňuje podobu dějin, kterou zprostředkovává nebývale velkému počtu uživatelů. Do centra pozornosti se tak dostane otázka: „Jakým způsobem určuje medialita Wikipedie podobu vzpomínání?“ Poté, co problémy promyslíme, budeme se konečně moci obrátit k samotnému řešení našeho problému s užíváním Wikipedie ve výuce a společně hledat způsoby, jak by bylo možné zprostředkovat studentům kromě obratnějšího zacházení s tímto médiem také obecné poučení o spojitosti formálních a institucionálních rámců média s podobou zobrazovaných dějin.

V průběhu workshopu se tedy pokusíme navrhnout jedno z možných řešení a určitý koncept výukového programu, který by tyto kompetence práce s novými médii na úrovni středoškolské výuky dějepisu zprostředkoval. V průběhu celé akce si budeme naše nápady ověřovat online na samotné Wikipedii.

Kontakt a bližší informace
Václav Smyčka, vsmycka@volny.cz


Stopy paměti

sobota 4.10., Ústí nad Labem, 10:00 — 19:00

Workshop se uskuteční v Ústí nad Labem 4. října 2014 a měl by nabídnout jiný pohled na otázky, jež budou předmětem odborné debaty na konferenci.

Jaké podoby na sebe bere paměť ve veřejném prostoru? Komu patří vzpomínky, se kterými se potkáváme při každodenním pohybu městem a krajinou? Jak můžeme do veřejného prostoru vstoupit a interagovat s jeho pamětí? Jakým způsobem zabydlujeme svoje okolí? Jak zasahuje škola do paměti místa? To jsou jen některé z otázek, které tvoří východiska pro náplň workshopu. Pro uskutečnění tohoto setkání jsme vybrali Ústí nad Labem jako město, kde otázky o vztahu prostoru a paměti obzvláště rezonují (vzpomínání na německé obyvatele, excesy během tzv. divokého odsunu, spojení přírody a průmyslu, socialistická a současná výstavba ve městě, sociální otázky a konflikty apod.)

Účastník workshopu má možnost si zvolit jeden ze způsobů procházení města. Každá „procházka“ proběhne pod vedením lektorů ze spolupracujících organizací. Při závěrečném setkání v galerii Armaturka jednotlivé skupiny prezentují své perspektivy a výstupy. Po prezentaci proběhne diskuze nad tématem rámců paměti v prostoru Ústí nad Labem, moderují: Karina Hoření (FSS MU, USTR) a Čeněk Pýcha (FF UK, USTR).

 1. procházka

  Moje místo, tvoje místo, jeho místo, její místo, naše místo, vaše místo, jejich místo. — Tělo jako médium paměti
  Andrea Průchová (Fresh Eye, FSV UK)

 2. procházka

  Příběh města — Muzejní expozice a expozice města
  Lucie Zichová (Collegium Bohemicum), Terezie Vávrová (Antikomplex)

 3. procházka

  Nezáměrná i záměrná paměť místa — Stopa paměti a arteterapie
  Matěj Páral, Jan Vaca, Martin Krsek (http://usti-aussig.net)

Anotace k jednotlivým procházkám ke stažení.
K přihlášení k jednotlivým procházkám budete vyzváni po vyplnění registračního formuláře.

Věříme, že se v Ústí nad Labem setkáme v co nejširším kruhu. Jednou z klíčových otázek workshopu pak bude, jaký pohled na paměť a prostor nabízejí různé obory, jak je možné tyto perspektivy propojit a využít, například právě ve školním prostředí a ve vzdělávání.

Kontakt a bližší informace
Čeněk Pýcha, cenek.pycha@gmail.com


Dokumentární film

pátek 17.10., FF UK Praha, 9:00 — 13:00

Školní výuka neustále bojuje s nedostatkem času. Dobře vybraný dokumentární film může učiteli nabídnout pomocnou ruku v rychlé, a přesto výstižné a kvalitní artikulaci historického problému. Proto jsme se workshop rozhodli věnovat dokumentárnímu filmu a možnostem jeho využití ve výuce. Audiovizuální prameny jsou nedílnou součástí naší každodenní reality a pravděpodobně se stávají pro většinu lidí běžnějším zdrojem informací než psané slovo. Stejně jako historické knihy, tak i část dokumentární tvorby si nárokuje právo na předání „pravdivé“ a „objektivní“ reality. Dokumentární film se tedy, stejně jako kniha, stává předmětem historické pramenné kritiky a je třeba se zamýšlet nad tím, jaké možnosti práce toto médium nabízí a v čem je jeho sdělení odlišné od knižní publikace.

Dokumentární workshop bude rozdělen do dvou hlavních částí. První část se zaměří na rozpoznání „konfliktních momentů“ v dokumentární reprezentaci kolektivní paměti. Soustředíme se na otázku, jakými různými filmovými prostředky dokumentární produkce předává a formuluje problém paměti. V této části bychom rádi seznámili účastníky workshopu s množstvím dokumentů, jež se dají využít při tematizaci otázky paměti ve výuce dějepisu. Jejich seznam obdrží účastníci předem, aby měli možnost shlédnout filmy, o kterých se během workshopu bude diskutovat.

Druhý blok se zaměří netoliko na obsah, ale hlavně na formu dokumentárního filmu. Domníváme se, že stejně jako se učíme „kriticky číst“, tak se musíme v naší době učit „kriticky se dívat“ – tzn. vnímat nejen obsah, ale dívat se i na filmovou formu. Například jak jsou upravovány jednotlivé záběry, s jakými archivními materiály dokumentární film pracuje, jak dokumenty konstruují „autenticitu“ a „reálnost“, jak pracuje s emocemi diváka (například podkreslování záběru hudbou aj.), jaká je role režiséra a s jakými všemi filmovými prostředky může pracovat či jak může vlastní výstup „kontrolovat“. Součástí tohoto bloku bude diskuze se samotnými dokumentaristy a reflexe jejich vlastní dokumentární tvorby.

Cílem workshopu je seznámit se s co nejširší paletou dokumentární tvorby, české i zahraniční, jež je vhodná pro výuku historie, představit možnosti práce s dokumentárními filmy ve školní výuce a otevřít možná témata jejich kritického „čtení“ a interpretace.

V neposlední řadě bychom považovali za velmi přínosnou diskuzi mezi studenty, učiteli a samotnými tvůrci dokumentárních filmů.

Kontakt a bližší informace
Kristina Andělová, kristina.andelova@gmail.com